dozadu hlavná dopredu
Pri výbere vhodného rámu berte do úvahy nasledovné kritériá:
estetické požiadavky
ergonomické požiadavky
technické požiadavky
zdravotné požiadavky
záručné podmienky

Základné pojmy v optike:

Opticke sklá: šošovky vybrúsené zo skla alebo plastu na potrebnú dioptrickú hodnotu

Dioptrická hodnota: je mohutnosť šošovky vyjadrená v dioprtii (dpt.)

Dioptria: jednotka mohutnosti šošovky, je to prevrátená hodnota ohniskovej vzdialenosti

D=1/f (dpt,m) D-mohutnost, f-ohnisková vzdialenost

Ohnisko šošovky: je miesto, kde sa svetelné lúče stretajú v jednom bode

Ohnisková vzdialenost: je vzdialenostť ohniska od_šošovky

Plusová šošovka - spojka: označuje sa ( + ), koriguje sa_ňou dalekozrakosť,
je hrubšia v strede a tenšia na okraji

Mínusová šošovka - rozptylka: označuje sa ( - ). koriguje sa_ňou krátkozrakosť,
je tenšia v strede a hrubšia na okraji

Ďalekozrakosť - hypermetropia: očná vada, pri ktorej sa ostrý obraz vytvára za sietnicou, postihnutý vidí dobre do diaľky a zle na blízko

Krátkozrakosť - myopia: očná vada, pri ktorej sa ostrý obraz vytvára pred sietnicou, postihnuty vidí dobre do blízka a zle na diaľku

Presbyopia: degeneratívny proces pružnosti očnej šošovky. Je vyvolaná stárnutím organizmu. Znižuje sa akomodačná schopnost šošovky. Postihnutý má dojem pri čítaní,že má krátke ruky, lepšie vidí text, keď jeďalej od očí. Možno s ňou rátať u zdravého_človeka po 45.roku_života.

Riešenie presbyopie: najjednoduchší spôsob - jednoohniskové čítacie okuliare, nevýhodou je neustále prekladanie okuliarov.
Komfortnejší spôsob - dvoj,trojohniskové okuliare(bifokálne, trifokálne), nevýhodou je ostrý prechod medzi dioptriami s rozmazaným a strihnutym obrazom a nutnost zvykacieho procesu.
Najkomfortnejší spôsob - mnohofokálne (multifokálne) okuliare
ponúkajú spojitý prechod od diaľkovej dioptrie k_čítacej bez rušivých vplyvov; nevýhodou je určité obmedzenie periférneho videnia a u citlivejších jedincov aj zvykací proces

Astigmatizmus: očná vada spôsobená nerovnakým zobrazením ostrého obrazu v dvoch rôznych rovinách. Koriguje sa tórickymi (cylindrickymi) šošovkami.
Naši zmluvní partneri:
Všeobecná zdravotná poistovňa
Vzájomná životná poistovňa - Dôvera
ChZP - Apollo
Spoločná zdravotná poistovňa
Kontakt:
tel.: 00421 37 6522 617
fax: 00421 37 6522 617
optika.magnum@nextra.sk